سلام بر همه


عید سعید قربان  بر همه ی معلمان


و دانش آموزان گرامی مبارک باد