سلام


بالآخره امروز بعد از حدود یک ماه ، از برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی 


 عکس هایی از این انتخابات به دست ما رسید که شما می توانید


این عکس ها را در ادامه مطلب ببینید.مرتبط : انتخابات شورای دانش آموزی