قابل توجه علاقه مندان به تست های روانشناسیامروز یک سری از تست های جالب روانشناسی را در


وبلاگ قرار داده ایم که می توانید از آنها استفاده کنید.۱- تست اعتماد به نفس


۲- درون گرا هستید یا برون گرا


۳- خود را بهتر بشناسید


۴- آزمون افسردگی


۵- خود باوری


۶- چقدر احساس خود را باور دارید