در روز شنبه مورخ 23 / 11 / 1389  با حضور تمام اعضای شورا ، جلسه شورای دانش آموزی

مجتمع آموزشی کراچی در محل اتاق آقای مدیر تشکیل و موارد زیر مطرح و تصمیمات

مندرج در این جلسه اتخاذ گردید.


موضوعت جلسه :


1- بررسی مشکلات مدرسه 


2- برگزاری آزمون علمی مرحله ی دوم 


3- رفتن به اردو : پارک نیرو هوایی یا باغ وحش


4- اجرای برنامه برای فعالیت هاز زیر :

  

الف : تعیین یک برنامه کوتاه برای جشن میلاد رسول اکرم (ص) 

ب: هشتم اسفند ، سالروز امور تربیتی

ج: هفته ی معلم


شما عزیزان می توانید خلاصه مذاکرات ، تصمیمات و نتایج انجام شده 


را در ادامه مطلب ملاحظه بفرمایید.


خلاصه مذاکرات ابتدا اعضای حاضر در جلسه مشکلاتی از قبیل : 


1- خرابی تور دروازه ی فوتبال پسران ،


2- تأخیر ورود ، طرف دختران و  عدم ثبت آن در دفتر انضباطی مجتمع ،


3- بی توجهی معلم تربیت بدنی به دانش آموزان به خصوص در قسمت خواهران،


4- جابجایی وسایل آزمایشگاه ها و کارگاه حرفه وفن ،


5- بی توجهی به بلند بودن ناخن برخی از دانش آموزان دختر مجتمع ،


6- نبود کلاس مطالعه ،


7- بلا رفتن قیمت اجناس در بوفه ی مدرسه


و ...


 را مطرح کردند و همچنین پیشنهاداتی مثل :


1- اداره ی مدرسه توسط دانش آموزان ،


2- تعطیلی مجتمع در روز یکشنبه به جای روز جمعه،


3- تعویض کلاس سوم متوسطه با کلاس پیش دانشگاهی ،


به مدیر مجتمع ارائه دادند.


تصمیم بعدی که در جلسه از سوی مسئولین مجتمع گرفته شد  این بود که:


اعضای شورا با دانش آموزان مجتمع در مورد مکان اردو و تآثیر آموزن علمی دی ماه 


بحث کنند و نتیجه را به مدیریت و معاونت مجتمع اعلام نمایند ، تا مرحله ی دوم 


آمزمون علمی نیز برگزار گردد.


همچنین برگزاری برنامه ها کوتاه برای جشن میلاد رسول اکرم (ص) ،


هشتم اسفند سالروز امور تربیتی و هفته ی معلم به دانش آموزان 


مجتمع واگذار گردید.

تصمیمات و نتایج


۱- برطرف کردن مشکلات مدرسه توسط مدیریت و معاونت مجتمع


۲- رفتن به اردو به یکی از این دو مکان : پارک نیروی هوایی یا باغ وحش


۳- برگزاری دور دوم آزمون علمی در مجتمع


۴- اجرای برنامه یی کوتاه توسط دانش آموزان برای میلاد رسول اکرم (ص) ، سالروز امور تربتی

   

    و هفته ی معلم.
در آخر این جلسه با ذکر یک صلوات خاتمه یافت.مرتبط : جلسه ی اول شورای دانش آموزی


          جلسه ی دوم شورای دانش آموزی