روز شمار برخی مبارزات و تبعیدهای

حضرت امام خمینى (ره)

16 مهرماه سال 1341

جلسه حضرت امام خمینى (ره) با مراجع قم در رابطه با انجمن هاى ایالتى و ولایتى

 

11 آذر ماه سال 1341

لغو تصویب نامه ساختگى انجمن هاى ایالتى و ولایتى به دنبال مبارزات پی گیرحضرت امام خمینى (ره) و صدور پیام حضرت امام خمینى (ره) در مورد ختم این غائله

2 بهمن سال 1341

تحریم رفراندوم غیر قانونى و قلابى شاه از سوى حضرت امام خمینى (ره)

 

2 فروردین سال 1342

فاجعه خونین مدرسه فیضیه به دست عمال رژیم شاه

 

15خرداد سال 1342

دستگیرى شبانه حضرت امام خمینى (ره) . قیام تاریخى ملت ایران در اعتراض به دستگیرى حضرت امام (ره)

4تیرماه سال 1342

انتقال حضرت امام خمینى (ره) از پادگان قصر به سلولى در عشرت آباد.

 

21 فرودین سال 1343

سخنرانى حضرت امام خمینى (ره) در مسجد اعظم قم پس از آزادى ازحبس و حصر.

 

4 آبان 1343

سخنرانى کوبنده حضرت امام خمینى (ره) به مناسبت طرح اسارت بار کاپیتولاسیون.

 

13 آبان 1343

بازداشت و تبعید حضرت امام خمینى (ره) به ترکیه

 

21 آبان سال 1343

انتقال حضرت امام خمینى (ره) از آنکارا به بورساى ترکیه

 

13 مهرماه سال 1344

انتقال حضرت امام خمینى (ره) از ترکیه به بغداد

 

16 مهرماه 1344

حرکت حضرت امام خمینى (ره) از سامرا به کربلا بعد از تبعید به عراق

 

23 مهرماه 1344

ورود و استقرار حضرت امام خمینى(ره)  در نجف بعد از تبعید به عراق

 

23 آبان 1344

شروع درس هاى حوزه‏اى حضرت امام خمینى(ره)  در نجف پس از تبعید به عراق

 

12 اردیبهشت 1356

پیام حضرت امام خمینى (ره) به مناسبت چهلم شهداى قم

 

2 مهرماه 1357

محاصره منزل حضرت امام خمینى (ره) توسط نیروهاى بعثى عراق

 

10 مهرماه 1357

هجرت حضرت امام خمینى (ره) از عراق به سوى کویت

 

13 مهرماه 1357

هجرت حضرت امام خمینى (ره) از عراق به فرانسه

 

12 بهمن 1357

بازگشت حضرت امام خمینى (ره) به میهن اسلامى پس از 15 سال تبعید.